طیف گسترده ای از محصولات خود را از نمایندگی های داخلی به کشورهای شرق اروپا و بازارهای خاور میانه صادر شده است.

کفش محصولات اتمام

مواد شیمیایی چرم

پوشش سراجی

کفش محصولات مراقبت