Açık Pozisyonlar

Firmamız bünyesinde ……. pozisyonunda çalışacak …….. eleman aranmaktadır.

Firmamız bünyesinde ……. pozisyonunda çalışacak …….. eleman aranmaktadır.

Ad * :
Soyad * :
Doğum Yeri * :
Doğum Tarihi * :
Mesleğiniz *

(varsa akademik unvanınız)
:
Sigorta Sicil Numaranız :
Ev Telefonunuz * :
İş Telefonunuz :
Ev Adresiniz * :
E-mail Adresiniz* :

 

ÖĞRENİM DURUMUNUZ
Ortaokul'dan başlayarak, okulun adını, mezun
olduğunuz bölüm veya branşı, devam ettiğiniz yılları ve
mezuniyet derecenizi yazınız
Ortaokul :
Lise :
Üniversite :
Yüksek Lisans :

 

YABANCI DİL
Bildiğiniz Yabancı Diller Nasıl Öğrendiniz Konuşma Okuma Anlama Yazma

 

AİLENİZ ÇOCUKLARINIZ
  Adı Mesleği
Eşinizin
Babanızın
Annenizin
Adı Yaşı

 

Herhangi bir dernek/kulübe üye misiniz?
(Akademik, Bilimsel, Ticari, Spor, Hobi, Mesleki ya da meslek
harici dernekler veya kulüpler)
: EvetHayır
Hobileriniz ya da özel meraklarınız :
Bakmakla mükellef olduğunuz kişiler
(Sadece yakınlık derecelerini yazınız)
:
Herhangi bir bedeni arızanız var mı?
(Devam eden hastalığız, allerjiniz, sakatlığınız, vb.)
: VarYok
Askerliğinizi yaptınız mı?
(Tecilli ise tecil süresi)
:

Yıl*

Şoför ehliyetiniz var mı? : VarYok
Bilgisayar Kullanımı

(Bilgisayar kullanıyorsanız, kaç yıldır, hangi donanımlar ve
yazılımlarla çalışabiliyorsunuz, uzmanlaştığınız paket
programlar, vb. ayrıntı veriniz)
:

 

Hangi görevde çalışmak istiyorsunuz? * :
Son çalıştığınız işyerindeki aylık ücretiniz * : TL
İstediğiniz aylık ücret * : TL
İşe başlayabileceğiniz tarih * :
Son çalıştığınız işyeriyle temas kurabilir miyiz? :  

 

Firma Adı ve Yeri Göreviniz İlk Amiriniz Tarihler Ayrılma Nedeni

 

Hakkınızda referans verebilecek, akrabanız
olmayan kişiler *

(Tercihen daha önce çalıştığınız işyerlerindeki amirleriniz ya
da çalıştığınız / hizmet verdiğiniz kişiler)
Adı Soyadı İşi / Unvanı Adresi / Çalıştığı Yer Telefon / Fax No
       

 

Yanında * olan boşluklar doldurulması zorunlu olan bölümlerdir.

Müracaat sahipleri, gerekli durumlarda yazılı veya sözlü olarak sınanabilirler.

Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, işe başlatılmış olsalar dahi, durumun anlaşılması halinde işten çıkartılabilirler.

İşe alınmasına karar verilenler için iş kanunu çerçevesinde deneme süresi geçerli olup, bu sürenin sonunda uygun görülen aday, resmen işe başlatılır.