طیف گسترده ای از محصولات خود را از نمایندگی های داخلی به کشورهای شرق اروپا و بازارهای خاور میانه صادر شده است.

این مسیر در سال 1976 تاسیس شد و شروع به تحقق تولید مواد شیمیایی چرم فعالیت در شیمی، از سال 2000 به اتمام کفش مواد شیمیایی، رنگ برای چرم و کفش و چرم محصولات مراقبت از söktörüne تولید.

داده ها با استفاده از تحقیقات بازار خدمات و محصولات در حال توسعه استراتژی ها و اهداف.
نوآوری ها و تحولات در زمینه فعالیت های در سریعترین راه برای رسیدن به مشتریان و بالاترین اولویت در میان اهداف نام تجاری است. کیفیت محصولات، خدمات با کیفیت، کیفیت شبکه فروشنده، و با کیفیت از کارکنان راضی شده بود، با هدف ایجاد نام تجاری معتاد پایه مشتری.

طیف گسترده ای از محصولات خود را از نمایندگی های داخلی به کشورهای شرق اروپا و بازارهای خاور میانه صادر شده است.